Disclaimer

 De informatie op de websites van Boekenindustrie v.o.f. wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Boekenindustrie geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is.

Boekenindustrie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, of juist de onmogelijkheid van gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Boekenindustrie.


Het streven van Boekenindustrie is er op gericht dat de genoemde websites continu toegankelijk zijn. Boekenindustrie kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de websites van Boekenindustrie om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar zijn.  De websites van Boekenindustrie kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u gebruik maakt van enig deel van de websites van Boekenindustrie, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Directie Boekenindustrie v.o.f.